Mindly Oy – Tietosuojaseloste

Viimeksi päivitetty 6.8.20201. Rekisterinpitäjä


Mindly Oy

Yhtiön kotiosoite: Suonionkatu 4 A 33, 00530, Helsinki

Yhtiön käyntiosoite: Lapinlahdenkatu 16, 00180, Helsinki

info@venturemindly.com

+358 400 757 862

 


2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa


Riku Kokkonen

Mindly Oy

riku@venturemindly.com

+358 400 757 862

 


3. Rekisterin nimi


Mindly Oy käyttäjärekisteri.4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus


Rekisteriin kerätään henkilöarviointeihin osallistuvien henkilöiden tietoja, joita käytetään Mindly Oy:n asiakkaiden toimeksiannoissa henkilöarviointien suorittamiseksi. Henkilöt luovuttavat tiedot rekisteriin omalla suostumuksellaan ja rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.5. Rekisterin tietosisältö


Tallennettavat tiedot ilmenevät täytettävästä lomakkeesta ja annetuista vastauksista sekä valmiista testituloksista. Rekisteriin tallentuvat kaikki tiedot, jotka henkilö itse antaa itsestään. Lomakkeelle täytettäviä tietoja ja muita rekisterin tietosisältöä ovat esimerkiksi:

·   Asiakasnumero (ID numerot)

·   Testin tekemisen päivämäärä

·   Tilattu testi (tuotteen nimi)

·   Testien tekemiseen käytetty aika

·   Kieli jolla testi on tehty

·   Testitulokset


Kunkin vastaajan tiedot poistetaan järjestelmästä 24 kuukauden kuluttua siitä, kun ne ovat sinne tallennettu. Testitulokset on anonymisoitu, joten Mindly Oy ei voi yhdistää testituloksia tiettyyn henkilöön. Tämän jälkeen tutkimuksen tuottaja Mindly Oy säilyttää testitulokset vain ilman minkäänlaisia arvioitavaan tai toimeksiantajaan liittyvää tietoa omia tuotekehitystarpeita varten.6. Säännönmukaiset tietolähteet


Tietolähteenä on pääsääntöisesti testin tekijä itse, jonka lisäksi tietoja voivat täydentää Mindly Oy:n ja asianomaisen toimeksiantajan kuuluvat henkilöt.7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset


Rekisterin tietoja ei luovuteta muille kuin Mindly Oy:n tuotantoon, kehittämiseen tai ylläpitoon osallistuville tahoille.8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle


Rekisterin tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.9. Rekisterin suojauksen periaatteet


Rekisterin käyttöoikeudet ovat ainoastaan Mindly Oy:n toimeksiantoihin osallistuvilla henkilöillä ja pääsy rekisterissä oleviin tietoihin on suojattu asianmukaisilla menetelmillä. Mindly Oy vastaa rekisteriin tallennettavien tietojen teknisestä suojauksesta ja tietoturvasta, joka on riittävä ja asianmukainen.10. Rekisteröidyn oikeudet


Käyttäjillä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin ja pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti osoitteeseen info@venturemindly.com. Käyttäjillä on myös oikeus vastustaa käsittelyä ja siirtää tiedot järjestelmästä toiseen. Käyttäjillä on lisäksi oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.